Stockholm

Intresseanmälan till att tjänstgöra som röstmottagare eller valsedelshanterare på valdagen i Stockholms stad!

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare eller valsedelshanterare i Stockholms stad så gör du här nedasn en intresseanmälan att tjänstgöra på valdagen en söndag i maj/juni månad 2024 för val till Europaparlamentet. 


I rollerna förutsätter vi att du: 

  • har fyllt 18 år senast valdagen
  • talar god svenska
  • är stresstålig, serviceinriktad och noggrann
  • inte kandiderar för ett parti i Stockholms stad
  • språkkunskaper är meriterande


Om du tjänstgjorde i de allmänna valen den 11 september 2022 ska du inte göra en ny intresseanmälan här. Vi kommer istället att kontakta dig med en förfrågan sent under år 2023. Har du ändrade kontaktuppgifter uppdaterar du dem under "Min sida" i rubrikraden ovan.


Dina personuppgifter

Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Vid registrering av intresseanmälan lämnas samtycke till behandling av den sökandes personuppgifter. Behovet av att valnämnden kan behandla personuppgifter om personer som gjort en intresseanmälan är avgörande för att kunna utföra valadministrativa arbetsuppgifter vid planering och genomförande av val. Som registrerad har du efter ansökan rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Den ska skickas till: Valnämnden,105 35 Stockholm

Personuppgifter för röstmottagare bevaras hos valnämnden av historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål i enlighet med tryckfrihetsförordningen och arkivlagen. Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt uppdrag och för utbetalning av arvoden.

Möjlighet finns att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ifall den registrerade anser att dennes personuppgifter har hanterats felaktigt. Dataskyddsombud når du på dso.valnamnden@jpinfonet.se.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter Läs mer

Jag är intresserad av tjänsten som:
Skriv några rader om dig själv, t.ex. sysselsättning, erfarenhet av röstmottagning m.m.
Har du erfarenhet av röstmottagning?
Språk som du behärskar:
Jag är medveten om att personuppgifter behandlas