Stockholm

Intresseanmälan till att tjänstgöra som röstmottagare
på valdagen i Stockholms stad!

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Stockholms stad så göra du en intresseanmälan här nedan för tjänstgöring på valdagen söndagen den 11 september 2022 för val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. 


I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du: 

  • har fyllt 18 år senast valdagen
  • talar god svenska
  • är stresstålig, serviceinriktad och noggrann 
  • inte kandiderar för ett parti i Stockholms stad
  • språkkunskaper är meriterande


(Har du redan erbjudits ett uppdrag ska du bekräfta det på "Min placering" i menyn ovan och inte här och vill du jobba i förtidsröstningen öppnas "Ansökan" i menyraden ovan senast i januari månad 2022.)


Dina personuppgifter
Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Vid registrering av intresseanmälan lämnas samtycke till behandling av den sökandes personuppgifter. Behovet av att valnämnden kan behandla personuppgifter över personer som gjort en intresseanmälan är avgörande för att kunna utföra valadministrativa arbetsuppgifter vid planering och genomförande av val. Som registrerad har du efter ansökan rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Den ska skickas till: Valnämnden,105 35 Stockholm

Personuppgifter för röstmottagare bevaras hos valnämnden av historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål i enlighet med tryckfrihetsförordningen och arkivlagen. Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt uppdrag och för utbetalning av arvoden.

Möjlighet finns att lämna in klagomål till Datainspektionen ifall den registrerade anser att dennes personuppgifter har hanterats felaktigt. Dataskyddsombud når du på denna e-postadress dso.valnamnden@jpinfonet.se

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter Läs mer

Skriv gärna några rader om dig själv, t.ex. sysselsättning, erfarenhet av röstmottagning m.m.
Har du erfarenhet av röstmottagning?
Språk som du behärskar:
Jag är medveten om att personuppgifter behandlas