Stockholm

Intresseanmälan för att tjänstgöra som röstmottagare i Stockholms stad. 

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Stockholms stad kan du göra en intresseanmälan här nedan. Nästa val är valet till Riksdag, Kommun och Landsting 2022. 

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du: 

  • Har fyllt 18 år senast valdagen
  • Talar god svenska
  • Andra språkkunskaper är meriterande
  • Är stresstålig
  • Är serviceinriktad och noggrann 
  • Inte står på lista i Stockholm, dvs. inte kandiderar för ett parti i Stockholms stad
     

Dina personuppgifter
Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Vid registrering av intresseanmälan lämnas samtycke till behandling av den sökandes personuppgifter. Behovet av att valnämnden kan behandla personuppgifter över personer som gjort en intresseanmälan är avgörande för att kunna utföra valadministrativa arbetsuppgifter vid planering och genomförande av val. Som registrerad har du efter ansökan rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Den ska skickas till:
Valnämnden 105 35
Stockholm

Personuppgifter för röstmottagare bevaras hos valnämnden av historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål i enlighet med tryckfrihetsförordningen och arkivlagen. Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt uppdrag och för utbetalning av arvoden.

Möjlighet finns att lämna in klagomål till Datainspektionen ifall den registrerade anser att dennes personuppgifter har hanterats felaktigt. Dataskyddsombud är Eva Debels, telefonnummer 08-508 290 62.

 

Skriv gärna några rader om dig själv, t.ex. sysselsättning, erfarenhet av röstmottagning, språkkunskaper m.m.
Har du erfarenhet av röstmottagning?
Jag samtycker att mina personuppgifter behandlas