Stockholm

Ansökan för att tjänstgöra som röstmottagare under förtidsröstningen vid de allmänna valen 24/8- 11/9 2022!

Sista dag för ansökan är 2022-02-28

Som röstmottagare är du anställd på valnämndens kansli. Du är underställd en arbetsledare som ansvarar för en eller flera förtidsröstningslokaler. Din grundplacering blir i en eller ett par lokaler, men din tjänstgöring kan även komma att omfatta andra ställen. Som röstmottagare får du en skattepliktig timlön på 160 kr, ersättning för obekväm arbetstid tillkommer.

 
I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:

  • har fyllt 18 år
  • talar god svenska
  • kan arbeta heltid
  • är stresstålig, serviceinriktad och noggrann
  • inte kandiderar för ett parti i Stockholms stad
  • har BankID eller liknande
  • språkkunskaper är meriterande

Det är viktigt att du som röstmottagare har tillräcklig kunskap och kompetens för uppdraget. För att säkerställa detta anordnar vi en obligatorisk utbildning för röstmottagare. Utbildningen kommer att hållas under maj/juni, och omfattar 3 timmar. Timlön enligt ovan utgår.

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att i förtidsröstningslokal ta emot väljare och hantera förtidsröster under förtidsröstningsperioden den 24 augusti till 11 september 2022. Som röstmottagare förväntas du vara tillgänglig i princip heltid mellan dessa datum. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.


Dina personuppgifter
Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Vid registrering av intresseanmälan lämnas samtycke till behandling av den sökandes personuppgifter. Behovet av att valnämnden kan behandla personuppgifter över personer som gjort en intresseanmälan är avgörande för att kunna utföra valadministrativa arbetsuppgifter vid planering och genomförande av val. Som registrerad har du efter ansökan rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Den ska skickas till: Valnämnden, 105 35 Stockholm

Personuppgifter för röstmottagare bevaras hos valnämnden av historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål i enlighet med tryckfrihetsförordningen och arkivlagen. Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt uppdrag och för utbetalning av arvoden.

Möjlighet finns att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ifall den registrerade anser att dennes personuppgifter har hanterats felaktigt. Dataskyddsombud når du på dso.valnamnden@jpinfonet.se.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter - läs mer.Kan du arbeta heltid 24 aug - 11 sep?
Har du erfarenhet av röstmottagning?

Språk som du behärskar:

Jag är medveten om att personuppgifter behandlas