Stockholm

Ansökan för att tjänstgöra som röstmottagare vid förtidsröstningen vid de allmänna valen 22/8 - 9/9 2018.

Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt uppdrag och för utbetalning av arvoden.

Nu har vi påbörjat rekryteringen av röstmottagare till förtidsröstningen inför de allmänna valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 9 september. Ansökan är öppen från den 12 februari till 28 mars. 

Som röstmottagare är du anställd på valnämndens kansli. Du är underställd en arbetsledare som ansvarar för en eller flera förtidsröstningslokaler inom ett geografiskt område. Din grundplacering blir i en eller ett par lokaler, men din tjänstgöring kan även komma att omfatta andra ställen. Som ersättning får du ett skattepliktigt timarvode på 160 kr för vardagar och 180 kr för helger.

Det är viktigt att du som röstmottagare har tillräcklig kunskap och kompetens för uppdraget. För att säkerställa detta anordnar vi en utbildning för röstmottagarna. Utbildningen är obligatorisk och kommer att arrangeras under maj/juni månad, omfattar 3 timmar och du kommer få timarvode enligt ovan. 

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att i förtidsröstningslokal ta emot väljare och hantera förtidsröster under förtidsröstningsperioden - 22 augusti till 9 september 2018. Som röstmottagare förväntas du vara tillgänglig i princip heltid mellan dessa datum. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. 

Som registrerad har du efter ansökan rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad.
Den ska skickas till:
Valnämnden
105 35 Stockholm.

Kan du arbeta heltid 22 aug - 9 sep?
Har du erfarenhet av röstmottagning?