Stockholm

Välkommen till valnämndens kanslis rekryteringssida för
röstmottagare i Stockholms stad!


Om allmänna val i Sverige

Valnämnden i Stockholm stad ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar valnämnden för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna Stockholm stads vallokaler på valdagen och förtidsröstningslokaler under 2,5 veckor inför valdagen.

Om tjänstgöring i förtidsröstningen som röstmottagare - ansökan!

Ansökan för tjänstgöring i förtidsröstningen 2022 har öppnat och du når den via "Ansökan" i menyraden ovan. Där läser du även mer om uppdraget. Sista ansökningsdatum är den 28 februari 2022. 
 

Om tjänstgöring på valdagen som röstmottagare - intresseanmälan!

Uppdraget som röstmottagare på valdagen
I en vallokal jobbar 6-8 röstmottagare. Dessa har olika roller i vallokalen: en är förordnad som ordförande och två som första och andra vice ordförande, med resterande förordnade som övriga röstmottagare. Ordförande och vice ordförandena leder arbetet i vallokalen. Det är myndighetsutövning att tjänstgöra som röstmottagare och det är röstmottagarna som ansvarar för ordning i och i anslutning till vallokalen. Uppdraget som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:  

  • har fyllt 18 år senast valdagen 
  • talar god svenska
  • är stresstålig, serviceinriktad och noggrann
  • inte kandiderar för ett parti i Stockholms stad
  • och språkkunskaper är meriterande

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30, med flera raster, tills dess att alla röster är räknade sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

Vänligen observera att om du erbjuds uppdraget som röstmottagare och tackar ja till att medverka så är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar oss om du får förhinder. Din medverkan är viktig för oss och för genomförandet av valet.

Ersättning och utbildning
Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Ingen ytterligare ersättning utgår för utbildningstillfället och det skattepliktiga arvode betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring, dvs. deltagande i kursen och tjänstgöring på valdagen (både dagen och kvällen). Ersättningen är 4 400 kr för ordförande,
3 800 kr för första vice ordförande, 3 600 kr för andra vice ordförande och 3 200 kr för övriga röstmottagare.

Anmäl intresse eller bekräfta erbjuden placering
Om du inte tjänstgjorde som röstmottagare i EP-valet 2019 ska du fylla i en "Intresseanmälan" från menyn ovan. Placering av nya röstmottagare startar under senhösten och pågår ända fram till valdagen löpande med besked till dig som anmält intresse. 

Om du deltog vid EP-valet 2019 som röstmottagare i vallokal har du redan fått en förfrågan om att delta även på valdagen söndagen den 11 september 2022 som ska besvaras på "Min placering" ovan. För att vi ska ha korrekta kontaktuppgifter ska du uppdatera dessa på "Min sida" med bankID.

Du kan kontakta oss på valnamnden@stockholm.se om du vill veta mer.
 

Kontaktuppgifter:

Valnämndens kansli
Hantverkargatan 3D
105 35 Stockholm
08-508 29 000
E-post: valnamnden@stockholm.se


Externa länkar

Valmyndighetens hemsida

Stockholms valnämnd