Stockholm

Välkommen till valnämndens kanslis rekrytering för
röstmottagare i Stockholms stad!


Om allmänna val i Sverige

Valnämnden i Stockholm stad ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar valnämnden för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna Stockholm stads vallokaler på valdagen och förtidsröstningslokaler under 2,5 veckor inför valdagen.
 

Om tjänstgöring på valdagen som röstmottagare eller valsedelshanterare - Intresseanmälan!

Uppdraget som röstmottagare på valdagen
I en vallokal jobbar 6-8 röstmottagare. Dessa har olika roller i vallokalen: en är förordnad som ordförande och två som första och andra vice ordförande, med resterande förordnade som övriga röstmottagare. Ordförande och vice ordförandena leder arbetet i vallokalen. Det är myndighetsutövning att tjänstgöra som röstmottagare och det är röstmottagarna som ansvarar för ordning i och i anslutning till vallokalen. Uppdraget som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande och stor noggrannhet. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

På valdagen tjänstgör du från ca klockan 7, med flera raster, tills dess att alla röster är räknade sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

Uppdraget som valsedelshanterare på valdagen
I varje valbyggnad jobbar 1-3 valsedelshanterare som ansvarar för hantering av valsedlar. Dina uppgifter är att ta emot de valsedlar som partierna lämnar, lägga dessa i valsedelställen, hålla ordning och fylla på med valsedlar.

Du tjänstgör från senast klockan 7 till 21. Du samarbetar med valnämndens kontaktpersoner och deras medhjälpare i byggnaden som stödjer dig i ditt uppdrag. I varje byggnad finns det flera vallokaler där väljaren avlämnar sina röster till röstmottagare. 

Vi förutsätter att du i rollerna som röstmottagare och valsedelshanterare:  

  • har fyllt 18 år senast valdagen 
  • talar god svenska
  • är stresstålig, serviceinriktad och noggrann
  • inte kandiderar för ett parti i Stockholms stad
  • och språkkunskaper är meriterande

Det är viktigt att du genomför det uppdrag som du har bekräftat. Om du får förhinder meddelar du oss det genast. Din medverkan är viktig för oss och för genomförandet av valet.

Ersättning och utbildning
Som ersättning för arbetet får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare och valsedelshanterare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya som de som arbetat i tidigare val. Ingen ytterligare ersättning utgår för utbildningstillfället och det skattepliktiga arvode betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring med deltagande i kursen och tjänstgöring på valdagen (både dagen och kvällen). Ersättningen vid valen 2022 var 4 400 kr för ordförande, 
3 800 kr för första vice ordförande, 3 600 kr för andra vice ordförande och 3 200 kr för övriga röstmottagare och valsedelshanterare.

Anmäl intresse valdagen
Du fyller i en "Intresseanmälan" från menyn ovan. Placering av nya röstmottagare och valsedelshanterare pågår löpande ända fram till valdagen.

Läs gärna mer om uppdragen på start.stockholm/valarbetare

Kontakta oss på valnamnden@stockholm.se om du vill veta mer.

Om tjänstgöring i förtidsröstningen som röstmottagare

Rekryteringen för tjänstgöring i förtidsröstningen 2024 påbörjas mot slutet av år 2023 och kommer att publiceras här. 
  

Kontaktuppgifter:

Valnämndens kansli
Hantverkargatan 3D
105 35 Stockholm
08-508 29 000
E-post: valnamnden@stockholm.se


Externa länkar

Valmyndighetens hemsida

Stockholms valnämnd