Stockholm

 

Du som ansöker till tjänstgöring som röstmottagare i förtidröstningen kan även sitta som röstmottagare i vallokal på valdagen den 9 september! 

 

Allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I din kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

 

Tjänstgöring som röstmottagare i Stockholms stad

Tjänstgöring som röstmottagare på valdagen 2018
Datum:
Söndagen den 9 september 2018

Under Intresseanmälan kan du anmäla ditt intresse för att arbeta som röstmottagare i vallokal på valdagen den 9 september 2018.

På valdagen i vallokal tjänstgör fyra till sex röstmottagare samt en ordförande och vice ordförande som leder arbetet. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad, samt höga krav på noggrannhet. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30 tills dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna. Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du: 

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Stockholms stad kan du göra en intresseanmälan här ovanför för arbete på valdagen. Valnämndens kansli har påbörjat bemanning av valdistrikten och kommer löpande kontakta intresserade för placering. Arbetet pågår fram till valdagen.

 

Tjänstgöring som röstmottagare vid förtidsröstningen 2018
Datum:
 Måndagen den 20 augusti - Söndagen den 9 september 2018

Under Ansökan kan du anmäla ditt intresse för att arbeta i förtidsröstningen mellan den 22 augusti och 9 september 2018. 

Ansökan kommer vara öppen till och med den 28 mars 2018

Som röstmottagare i förtidsröstningen förväntar vi oss att du är tillgänglig i princip heltid under perioden 20 augusti - 9 september 2018. Vi kallar löpande till intervjuer som kommer äga rum i april 2018. När vi fyllt samtliga vakanser kommer vi erbjuda ett antal sökande att bli reserver.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:Kontaktuppgifter:

Valnämndens kansli
Hantverkargatan 3D
105 35 Stockholm
08-508 29 000
E-post: valnamnden@stockholm.se