Stockholm

Välkommen till Valnämndens kanslis rekryteringssida för röstmottagare i Stockholms stad!

Senaste nytt

Brev till röstmottagare vid Europaparlamentsvalet: 

Du som tilldelats ett uppdrag vid EU-valet bör nu ha fått ett bekräftelsebrev hemskickat till din folkbokföringsadress. Om du inte har fått ett brev från oss så ber vi dig att mejla oss på valnamnden@stockholm.se, så postar vi ett nytt brev till dig. Kontrollera gärna att vi har rätt adress- och kontaktuppgifter till dig på "Min Sida". På "Min Sida" kan du även se din placering och kursdatum. 

Bemanningsläget april 2019: 

Just nu har vi en mycket god bemanning i Stockholms valdistrikt, men gör gärna en intresseanmälan så hör vi av oss om vi får vakanta platser. Av denna anledning rekryterar vi även till vår viktiga reservpool och därför kan man komma bli erbjuden antingen en placering som reserv eller röstmottagare. Oavsett vilket uppdrag man erbjuds så är man garanterad ett uppdrag som röstmottagare på valdagen. 


Europaparlamentsvalet söndagen den 26 maj 2019 

Söndagen den 26:e maj är det val till Europaparlamentet. Då kan du vara en av ca 3300 röstmottagare som gör det möjligt för väljare i Stockholms stad att utöva sin demokratiska rättighet – att kunna rösta i fria, hemliga och direkta val. Under fliken Intresseanmälan kan du anmäla intresse för att arbeta som röstmottagare i Europaparlamentsvalet, söndagen den 26:e maj 2019.

Om allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I din kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

Inför tjänstgöring som röstmottagare i Stockholms stad

Tjänstgöring som röstmottagare vid Europaparlamentsvalet på valdagen, den 26:e maj 2019
Datum:
Söndagen den 26 maj 2019

Uppdraget som röstmottagare
Inför val delas Stockholms stad in i olika valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal där det jobbar mellan 6 röstmottagare. Dessa har olika roller i vallokalen: en är förordnad som ordförande och en som vice ordförande, resterande är förrordnade som röstmottagare. Ordförande och vice ordförande leder arbetet i vallokalen. Det är myndighetsutövning att jobba som röstmottagare och det är röstmottagarna som svarar för ordning i och intill vallokalen. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad och stresstålig, samt ställer höga krav på noggrannhet och tålamod. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30 tills dess att alla röster är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du: 

  • Har fyllt 18 år senast valdagen den 26 maj 2019
  • Talar god svenska
  • Andra språkkunskaper är meriterande
  • Är stresstålig 
  • Är serviceinriktad och noggrann 
  • Inte står på lista i Stockholm, dvs. inte kandiderar för ett parti i Stockholms stad

Vänligen observera att om du erbjuds uppdraget som röstmottagare och tackar ja till att medverka så är det viktigt att du, om du får förhinder så lång tid som möjligt innan, meddelar oss det. Din medverkan är viktig för oss och för genomförandet av valet. 

Ersättning och utbildning
Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Ingen ytterligare ersättning utgår för utbildningstillfället och det skattepliktiga arvode betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring, dvs. deltagande i kursen och tjänstgöring på valdagen (både dagen och kvällen). Ersättningen kommer att vara den samma som vid valet i september. 4100:- för ordförande. 3500:- för vice ordförande och 2900:- för röstmottagare.


Kontaktuppgifter:

Valnämndens kansli
Hantverkargatan 3D
105 35 Stockholm
08-508 29 000
E-post: valnamnden@stockholm.se

 

Externa länkar

Valmyndighetens hemsida

Valmyndighetens frågeforum

Stockholms valnämnd