Stockholm

 

Allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I din kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

 

Tjänstgöring som röstmottagare i Stockholms stad

Tjänstgöring som röstmottagare på valdagen 2018
Datum:
Söndagen den 9 september 2018

Under Intresseanmälan kan du anmäla ditt intresse för att arbeta som röstmottagare i vallokal på valdagen den 9 september 2018.

På valdagen i vallokal tjänstgör fyra till sex röstmottagare samt en ordförande och vice ordförande som leder arbetet. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad, samt höga krav på noggrannhet. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30 tills dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna. Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Vänligen observera att du måste ha fyllt 18 år senast valdagen den 9 september 2018 för att tjänstgöra som röstmottagare.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du: 

  • Har fyllt 18 år senast valdagen den 9 september 2018
  • Talar god svenska
  • Andra språkkunskaper är meriterande
  • Är stresstålig
  • Är serviceinriktad och noggrann 

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Stockholms stad kan du göra en intresseanmälan här ovanför för arbete på valdagen. Valnämndens kansli har påbörjat bemanning av valdistrikten och kommer löpande kontakta intresserade för placering. Arbetet pågår fram till valdagen.

 


Kontaktuppgifter:

Valnämndens kansli
Hantverkargatan 3D
105 35 Stockholm
08-508 29 500
E-post: valnamnden@stockholm.se

 

Externa länkar

Valmyndighetens hemsida

Stockholms valnämnd