Stockholm

Välkommen till Valnämndens kanslis rekryteringssida för röstmottagare i Stockholms stad!

 

Senaste nytt: Information till dig som tjänstgjorde vid de allmänna valen 2018 och som ska bekräfta eller avsäga din placering till Europaparlamentsvalet 2019. 

Inom kort kommer du som tjänstgjorde vid de allmänna valen få ett brev på posten med information om det kommande Europaparlamentsvalet. Om du redan nu vill bekräfta ditt deltagande vid EP-valet 2019 så kan du logga in på Min Sida med Bank-ID eller annan e-legitimation. 

Under fliken Min placering kan du bekräfta eller avsäga dig din medverkan vid EP-valet. Kontrollera också att vi har rätt kontakt- och adressuppgifter till dig. Om du önskar byta valdistrikt eller arbeta i en annan del av Stockholm så hanterar vi detta efter sista svarsdag. Tacka ja till din placering, men meddela oss per mail dina önskemål. 

Europaparlamentsvalet söndagen den 26 maj 2019 

Söndagen den 26:e maj är det val till Europaparlamentet. Då kan du vara en av ca 3300 röstmottagare som gör det möjligt för väljare i Stockholms stad att utöva sin demokratiska rättighet – att kunna rösta i fria, hemliga och direkta val. Under fliken Intresseanmälan kan du anmäla intresse för att arbeta som röstmottagare i Europaparlamentsvalet, söndagen den 26:e maj 2019.

Om allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I din kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

Inför tjänstgöring som röstmottagare i Stockholms stad

Tjänstgöring som röstmottagare vid Europaparlamentsvalet på valdagen, den 26:e maj 2019
Datum:
Söndagen den 26 maj 2019

Uppdraget som röstmottagare
Inför val delas Stockholms stad in i olika valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal där det jobbar mellan 6 röstmottagare. Dessa har olika roller i vallokalen: en är förordnad som ordförande och en som vice ordförande, resterande är förrordnade som röstmottagare. Ordförande och vice ordförande leder arbetet i vallokalen. Det är myndighetsutövning att jobba som röstmottagare och det är röstmottagarna som svarar för ordning i och intill vallokalen. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad och stresstålig, samt ställer höga krav på noggrannhet och tålamod. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30 tills dess att alla röster är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du: 

  • Har fyllt 18 år senast valdagen den 26 maj 2019
  • Talar god svenska
  • Andra språkkunskaper är meriterande
  • Är stresstålig 
  • Är serviceinriktad och noggrann 
  • Inte står på lista i Stockholm, dvs. inte kandiderar för ett parti i Stockholms stad


Ersättning och utbildning

Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Ingen ytterligare ersättning utgår för utbildningstillfället och det skattepliktiga arvode betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring, dvs. deltagande i kursen och tjänstgöring på valdagen (både dagen och kvällen). Ersättningen kommer att vara den samma som vid valet i september. 4100:- för ordförande. 3500:- för vice ordförande och 2900:- för röstmottagare.


Kontaktuppgifter:

Valnämndens kansli
Hantverkargatan 3D
105 35 Stockholm
08-508 29 000
E-post: valnamnden@stockholm.se

 

Externa länkar

Valmyndighetens hemsida

Valmyndighetens frågeforum

Stockholms valnämnd