Stockholm

Välkommen till valnämndens kanslis rekryteringssida för
röstmottagare i Stockholms stad!


Om allmänna val i Sverige

Valnämnden i Stockholm stad ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar valnämnden för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna Stockholm stads vallokaler och förtidsröstningslokaler.

Inför tjänstgöring som röstmottagare i Stockholms stad

Uppdraget som röstmottagare
I en vallokal jobbar 6-8 röstmottagare. Dessa har olika roller i vallokalen: en är förordnad som ordförande och två som första och andra vice ordförande, med resterande förordnade som övriga röstmottagare. Ordförande och vice ordförandena leder arbetet i vallokalen. Det är myndighetsutövning att tjänstgöra som röstmottagare och det är röstmottagarna som ansvarar för ordning i och i anslutning till vallokalen. Uppdraget som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:  

  • har fyllt 18 år senast valdagen 
  • talar god svenska
  • är stresstålig, serviceinriktad och noggrann
  • inte kandiderar för ett parti i Stockholms stad
  • språkkunskaper är meriterande

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30, med flera raster, tills dess att alla röster är räknade sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

Vänligen observera att om du erbjuds uppdraget som röstmottagare och tackar ja till att medverka så är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar oss om du får förhinder. Din medverkan är viktig för oss och för genomförandet av valet.

Ersättning och utbildning
Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Ingen ytterligare ersättning utgår för utbildningstillfället och det skattepliktiga arvode betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring, dvs. deltagande i kursen och tjänstgöring på valdagen (både dagen och kvällen). Ersättningen 2019 var 4100:- för ordförande. 3500:- för vice ordförande och 2900:- för röstmottagare.

Vad händer inför valet 2022
Om du deltog vid EP-valet 2019 kommer du under senhösten 2021 få en förfrågan om att delta även 2022.
För att vi ska ha korrekta kontaktuppgifter kan du uppdatera dessa på "Min sida" med bankID.

Är du ny ska du fylla i en "Intresseanmälan" från menyn ovan. Placering av nya röstmottagare startar under senhösten och pågår ända fram till valdagen löpande med besked till dig som anmält intresse. Du kan kontakta oss på valnamnden@stockholm.se om du vill veta mer.

Personal till förtidsröstningen
Ansökan för arbete i förtidsröstningen 2022 kommer att öppnas senast i januari 2022 från denna webbbsida.
Då söker vi röstmottagare till förtidsröstningslokaler på heltid under perioden 24 augusti till 11 september 2022.


Kontaktuppgifter:

Valnämndens kansli
Hantverkargatan 3D
105 35 Stockholm
08-508 29 000
E-post: valnamnden@stockholm.se


Externa länkar

Valmyndighetens hemsida

Stockholms valnämnd