Stockholm

Välkommen till Valnämndens kanslis rekryteringssida för röstmottagare i Stockholms stad!


Om allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I din kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

Inför tjänstgöring som röstmottagare i Stockholms stad

Uppdraget som röstmottagare
Inför val delas Stockholms stad in i olika valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal där det jobbar mellan 6 röstmottagare. Dessa har olika roller i vallokalen: en är förordnad som ordförande och en som vice ordförande, resterande är förrordnade som röstmottagare. Ordförande och vice ordförande leder arbetet i vallokalen. Det är myndighetsutövning att jobba som röstmottagare och det är röstmottagarna som svarar för ordning i och intill vallokalen. Uppdraget som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad och stresstålig, samt ställer höga krav på noggrannhet och tålamod. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30 tills dess att alla röster är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du: 

  • Har fyllt 18 år senast valdagen 
  • Talar god svenska
  • Är stresstålig
  • Är serviceinriktad och noggrann
  • Inte står på lista i Stockholm, dvs. inte kandiderar för ett parti i Stockholms stad
  • Andra språkkunskaper är meriterande

Vänligen observera att om du erbjuds uppdraget som röstmottagare och tackar ja till att medverka så är det viktigt att du, om du får förhinder så snart som möjligt meddelar oss det. Din medverkan är viktig för oss och för genomförandet av valet. 

Ersättning och utbildning
Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Ingen ytterligare ersättning utgår för utbildningstillfället och det skattepliktiga arvode betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring, dvs. deltagande i kursen och tjänstgöring på valdagen (både dagen och kvällen). Ersättningen 2019 var 4100:- för ordförande. 3500:- för vice ordförande och 2900:- för röstmottagare.


Kontaktuppgifter:

Valnämndens kansli
Hantverkargatan 3D
105 35 Stockholm
08-508 29 000
E-post: valnamnden@stockholm.se

 

Externa länkar

Valmyndighetens hemsida

Valmyndighetens frågeforum

Stockholms valnämnd